твоята гледна точка
Лоши и добри дни според Луната
Автор Vnews, добавено на 17.03.2014 година, в категории: Трето око, Коментари (0)

Астрологията е възникнала, за да обясни природните цикли. Оказва се, че средновековните българи също са се интересували от астрологията и са спазвали правила, свързани с нея. Публикуваме извадки от статията на проф. Иван Дуйчев и акад. Цв. Кристанов “Астрологически текстове за добри и лоши дни и часове” от книгата “Естествознание в средновековна България”, издадена 1954 г. Трудът разглежда вярванията на българите през ІХ-ХVІ век, базирайки се на ръкописи от този период. От тях можем да разберем, че в първия ден на Луната – тоест на 30 март, неделя, е добре да се подстрижем, а утре (17-ият ден) и вдругиден сънищата ни ще се сбъднат.

 

В първия ден

на Луната е бил създаден Адам. Този ден е удобен за всичко: да се купува и продава, да се плава по вода, да се сее и сади, да се режат косите, които стават тънки и гладки, да се учат волове на впряг, да се правят сватби, да се кроят дрехи, да се оставя завещание, да се строи свещен дом, да се отива на път. Избягалият роб и откраднатото скоро ще се намерят. Болният ще оздравее до три дни. Ако се роди момче, ще бъде весело и разумно във всичко, ще стане мъдър книжовник. Така също, ако се роди момиче, ще бъде честно и вярно. Болният ще се страхува от смърт до три дни. Ако мине, той ще оздравее.

На 2-рия ден

вечерта била създадена Ева от реброто на Адама. През този ден е добре да се сключва брак, сватби да се правят, да се прелива вино и мед, да се води разговор с големи властелини, да се купува семе, да се върши търговия, да се строи дом. През този ден да не се сади и да не се сече гора. Ако се роди син, ще стане търговец, който ще знае да плава по вода, ще има белег на тялото и на очите. Също такова ще бъде и роденото от женски пол. Няма да бъде сънливо. Сънят, който се види, ще се сбъдне. Ако човек се разболее, ще се страхува от смъртта до 40 дни. Този ден е по-лют от първия.

На 3-тия ден

се роди Каин. Този ден е много лош и зъл, осъден заради Каина, та се пази от всичко. Нито да купуваш, нито да продаваш, нито да сееш, нито да садиш. Ако се направи сватба (бракът), наскоро ще се разтрогне. Загубеното не ще се намери. Ако се роди някой, ще бъде хубав, насилник, воин и лош клетвеник, гневлив, във всяко лошо дело хитър и скъперник. Ако се стигне до старост, добре ще умре.

Ако се роди момиче, ще бъде много дръзко спрямо мъжете. Не сади, не преливай вино и мед. Сънят ще се сбъдне. Сечи много гора. 5-ият, 6-ият, и 7-ият час са лоши.

На 4-тия ден

се родил Авел. Този ден е добър за всичко: да се обработва земята, да се плава по вода, да се потегля на път, да се купува и продава, да се строи (но до 6-ия час), да се устройва пир, да се дават децата на учение. Роденото бебе ще бъде лошо, нездраво. Ако се разболее – ще боледува 20 дена. Не засаждай дървета. Ако нещо се загуби, не ще се намери. Сечи гора, коне чисти. 2-рият час е лош.

На 5-ия ден

Каин принесе на Бога неправедна жертва. Този ден е лош, но се тълкува в зависимост от годината. Да се сее, сади, да се колят свине, кръв да се пуща – за всичко е добре. Дар никому да не се поднася, да не се ходи на далечен път, нито да се купува, нито да се продава. Роденото ще бъде безумно и болнато, като лежи болно, ще умре. Загубеното не ще се намери. Не сади лозе. Сънят ще се сбъдне. За 100 дни сутрин 3-тият час е лош.

На 6-ия ден

се родил Сит. Този ден е добър да се сее, да се сади, да се засажда хмел, да се подрязват коси, които стават тънки, гладки и къдрави. Не си пущай кръв. Отивай на сватба, лови риба и дивеч, купувай семе и всякакво животно. Загубеното ще се намери. Болният ще оздравее. Роденото ще стане разбойник, насилник. Но роденото на 4-тия час ще бъде честно. Сънят ще се сбъдне. 6-ият час е лош.

В 7-ия ден

Каин принесъл на Бога неправедна жертва. В този ден се пазѝ от всяко зло. Който се разболее ще умре. Роденото ще бъде злощастно. Не подстригвай главата си, не отивай на път, не купувай, нито продавай. Загубеното не ще се намери. Колѝ свине и овни. Пущай си кръв през целия ден. Сънят ще се сбъдне на следния ден.

На 8-ия ден

се родил Мартусаил. Този ден е добър за всичко: да се строят селища и домове, да се принасят на Бога в жертва четвероноги, да се дават децата на учение, да се обучават коне, да се сее и сади, да се плава по вода, да се влиза в селище. Избягалият роб ще се намери. Да се купува землище, коне и риби. Роденото ще бъде красиво. Да се сади лозе. Сънят в този ден ще бъде лъжлив. Кръв си пущай след пладне. Болният ще оздравее. 6-ият час е лош.

На 9-ия ден

се родил Ламех. Този ден е добър за всичко – да се присажда дърво. От 6-ия час е добре да се сее, да се сади и да се върши всичко друго. Да се отправя молба към княза, да се отива при властелините, да се дават заеми, да се обучават коне. Загубеното ще се намери. Избягалият роб ще бъде докаран вързан.

Четвероноги не купувай, кръв не си пущай цял ден. Ще има война. Сънят ще се сбъдне. Часът на пладне е лош.

10-ият ден

на Луната – в този ден бил сътворен Ноевият ковчег. Този ден е добър за всичко: да се обработва земята, да се сключва брак, да се обучават коне, да се лови риба, да се строят домове, да се садят лозя, децата да се дават на учение. Роденото от мъжки пол ще бъде добре и дълговечно. Изгубеното не ще се намери. Когото затворят – ще бъде освободен. Болният, след като боледува не много, ще умре. Жетва да се прави целия ден. Пущай си кръв през целия ден. Сънят ще се сбъдне.

На 11-ия ден

този ден е добър да се купува, да се заминава на път, да се дават децата на учение, да се плава по вода, да се садят растения, да се сключва брак. Избягалият роб наскоро ще бъде намерен. Роденото ще бъде благоразумно. Болният ще оздравее. Кръв си пущай през целия ден. Да се жъне пшеница и да се сее ечмик.

На 12-ия ден

се родил Хам. Този ден нито да се купува, нито да се продава. Ако някой купи роб, не ще може да го намери. Да се сее жито, да се сади лозе; загубеното ще се намери. Роденото ще бъде грозно. Който се разболее, не ще се вдигне 15 дена. Да се сее пшеница и ечмик. Сънят ще бъде лъжлив. Пущай си кръв. Целият ден е лош.

На 13-ия ден

Ной насадил лозята, затова е добре да се сади лозе. Затвореният ще бъде освободен. Сечи гора. През този ден е добре да се чисти добитъкът, той се угоява, а конете стават лениви. Роденото ще бъде пияница. Ако се разболее и прекара 15 дни или пък по-малко, то ще умре. Кръв си пущай през целия ден. Сънят ще се сбъдне. 8-ият час е лош.

През 14-ия ден

се родил Исаак. Този ден е добър за всичко. Да се отправят молитви към Бога, да се отива при властелините, да се отправя молба към царя, да се отправят просби, да се пият билки. Загубеното ще бъде намерено. Да се прелива вино и масло и да се жънат нивите. Да се уговаря брак. Да се дават децата на учение. Роденото ще бъде сляпо, а не мъдро. Болният ще оздравее. Да се купува и продава. Избягалият роб ще си остане свободен. Сънят ще се сбъдне за 8 дни. Кръв си пущай целия ден.

На 15-ия ден

народите, като съграждали Вавилонската кула, се размесили. Добре е през този ден да се правят глинени съдини, да се строят пещи, да се пече вар, да се палят тръни. Изгубеното ще се намери. Роденото ще бъде многолетно, приказливо, красноречиво. Сънят ще се сбъдне за 18 дни. Кръв си пущай през целия ден.

На 16-ия ден

се родил Нахор. През този ден да се купува и продава, неуките да се учат, да се купуват землища. Който се роди – ще бъде разбойник. Кръв си пущай през целия ден. Не е добре да се сее и сади.

На 17-ия ден

Содом и Гомора са били опожарени. Който се роди през този ден, ще бъде нездрав. Ако се разболее – ще умре. Загубеното не ще се намери. Сънят ще се сбъдне. Не си пущай кръв през целия ден. Времето ще бъде удобно да се бият яловици (нераждали женски животни) и свине, освен това иначе целият ден е лош.

На 18-ия ден

се родил Исав. Да се купува семе. На път да се отива. Който се роди – ще бъде мъдър. Сънят ще се сбъдне. Времето ще бъде удобно да се бият яловици и свине и всичко друго.

На 19-ия ден

Яков привел като жертва Исаака. Който се роди през този ден – ще бъде мъдър. Не е добре да се плава по вода. И кръв не си пущай. Сънят се оказва лъжлив. Също подходящ ден за биене на яловици и свине и всичко друго.

На 20-ия ден

Исаак бил благословен от Якова. Който се роди на този ден, ще бъде мъдър. Изгубеното ще се намери. Ако някой се разболее – не ще умре. Сънят ще се сбъдне. Пущай си кръв вечер. Да се сее и сади, когато небето е чисто. Целият ден е добър.

На 21-вия ден

Саул бил благословен от пророк Самуил. В този ден нито да се купува, нито да се продава, нито да се отива при врач, нито да се облича човек с нови дрехи, нито кръв да се пуща. Целият ден е лош. Само да се сее и сади, ако небето е чисто.

На 22-рия ден

ден се родил Йосиф. През този ден е добре да учат децата, да се правят сватби. Ако някой се роди – ще бъде мъдър. Ако се разболее – няма да умре. Сънят ще се сбъдне. Кръв си пущай през целия ден. Целият ден е добър.

На 23-тия ден

се родил Вениамин. През този ден е добре да се полагат основи на храмове, да се прелива вино, да се лови дивеч и риба. Изгубеното ще се намери. Който се роди – ще бъде мъдър. Който се разболее – не ще умре. Кръв си пущай през целия ден. Целият ден е добър да се сее и сади.

На 24-тия ден

се родил фараонът. Добре е през този ден да се стъпи в голям сан. Който се разболее, ще умре. Ако на ловец се роди дете, то ще стане ловец. Пущай си кръв рано. Не е добре да се сее и сади.

На 25-ия ден

Бог пратил наказание над Египет. В този ден е страшно. Ако някой се кълне, той ще погине. Който се разболее, ще пострада. Роденият ще бъде храбър. Сънят ще се сбъдне. Кръв си пущай рано. Третият час от деня е лош.

На 26-ия ден

Мойсей разделил морето с жезъла си. Добре е да се правят сватби. Загубеното ще се намери. Който се роди, ще бъде нездрав. Сънят ще се сбъдне на третия ден. Кръв си пущай през целия ден. Сечи гора. Издънки да се секат и да се зида пещ.

На 27-ия ден

Бог пратил на евреите манна за храна. Добре е да се купува, да се продава, да се правят сватби. Изгубеното ще се намери. Който се роди, ще бъде многолетен. Ако някой се разболее – не ще умре. Сънят ще се сбъдне. Кръв си пущай вечер. Сечи гора. Да се режат издънки и да се зидат пещи – за това е добър целият ден.

На 28-ия ден

донесъл (вест) Исус Навин. Добре е да се купува и продава, да се дават децата на учение, да се плава по вода. Който се роди, ще живее с мъка. Ако се разболее, няма да умре. Изгубеното ще се намери. Издънки няма да има. Вечер часът е лош.

На 29-ия ден

евреите пристигнали в обетованата земя. Добре е да се строят домове, да се обучават коне. Който се роди – ще бъде мъдър. Ще умре на път. Сънят през този ден ще се сбъдне. Кръв си пущай сутрин. Не е добре да се сее и сади. Сутрин е лош час.

На 30-ия ден

се родил пророк Саул. Който се роди на този ден, ще бъде добър. Ако се разболее – не ще умре. Сънят не означава нищо. Целият ден е добър за пущане на кръв. Целият ден е добър да се сее и сади.@Споделете текущата публикация:

Коментирай

Ако коментарът ви не е на кирилица няма никакъв смисъл да натискате този бутон!
Не го правете и ако не сте напълно съгласни с тези правила!Реклама

Hot News

Мистерията около египетските пирамиди е толкова дълбока, че археолозите и учените си блъскат главите с нея от хиляди години.

Хората са изказвали теории за това как са събрали човешка сила, за да […]

 

Категоричен лидер на предстоящия вот се очертава ГЕРБ, която води с 10,5% пред ППДБ на – 26,6 срещу 16,1 процента. Това […]

 

Голяма промяна с времето. Валежите спират и температурите се повишават.

Днес превалявания ще има само на отделни места, а в следобедните часове […]

 
 

към началото