твоята гледна точка
Дадоха на прокурор кандидат-управител на ВиК – Варна, подписвал невярна декларация
Автор Vnews, добавено на 28.01.2014 година, в категории: Властта, Коментари (0)

Два пъти кандидатът за управител на „ВиК – Варна” ООД, предлаган и гласуван от държавата в лицето на Министерството на регионалното развитие за управител на „ВиК Варна” ООД (на общи събрания на дружеството – на 23.06.2013 г. и на 21.12.2013 г.,) е съставил и подписал документ с невярно съдържание. Това твърди в сигнал до прокуратурата председателят на КТ „Подкрепа“ в дружеството Лидия Димитрова.

Стоянов е заявил официално в Декларация по чл. 20 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие и капитал, че  „не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име; не е съдружник в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност; не заема длъжност в ръководни органи на други дружества; не е лишен от свобода; не е управител, контрольор и член на управителни органи на други дружества с държавно участие; не е народен представител, министър и т.н. държавни длъжности; не е държавен служител и не работи по трудов договор. Фаворитът на властта за поста управител на „ВиК – Варна” е сторил това два пъти – на 23.06.2013 г. и на 21.12.2013 г., с нотариална заверка на декларациите.

Декларираното обаче не е вярно, показала проверка в Търговския регистър на името на Пламен Стоянов. Към дата 22-и декември 2013 г., т.е. ден след подписване на декларацията, той е управител и собственик на капитала на „МИПС” ЕООД, „ПСМ-ТРАНСПОРТ” ЕООД, и член на Съвета на директорите на „МИПС-ИНВЕСТМЪНТ” АД.

Към сигнала са предоставени и писмени доказателства за твърденията в него. Ето и пълният му текст:

 

ДО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

 

ГР. ВАРНА

 

 

 

Копие:

 

ДО ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА

 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ГЛАВЕН ПРОКУРОР

 

СОТИР ЦАЦАРОВ

 

 

 

ДО

 

КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ

 

И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ

 

НА ИНТЕРЕСИ

 

ГР. СОФИЯ, 1000

 

Бул. „Витоша“18

 

 

 

ДО МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

 

НА РБЪЛГАРИЯ

 

 

 

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

 

 

 

ДО МИНИСТЪРА НА

 

РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

 

 

 

ДО ФЕДЕРАЦИЯ СТРОИТЕЛСТВО ИНДУСТРИЯ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ПОДКРЕПА

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОАНИС ПАРТИНИОТИС

 

 

 

ДО СИНДИКАЛЕН РЕГИОНАЛЕН

 

СЪЮЗ-КТ ПОДКРЕПА

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАСИЛ ВАСИЛЕВ

 

 

 

СИГНАЛ

 

 

 

От Лидия Димитрова-Председател на СС на КТ „Подкрепа“

 

 

Относно: Грубо нарушение на законите на РБългария

 

 

 

УВАЖАЕМИ  Г-Н ПРОКУРОР,

 

 

Моля да разпоредите проверка на следните факти и обстоятелства:

1. На 23.06.2013г. беше проведено общо събрание на съдружниците във „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД /“ВиК-Варна“ ООД/, на което беше избран нов управител- Пламен Георгиев Стоянов, ЕГН 6406151062. След това събрание, в съответствие с Търговския закон, новият управител следва да подаде набор от документи в Търговския регистър, за да бъде вписан като Управител, т.е. изборът да произведе действие. Сред тези документи е и Декларация по чл. 20 от „Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие и капитал“, че  не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име; не е съдружник в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност; не заема длъжност в ръководни органи на други дружества; не е лишен от свобода; не е управител, контрольор и член на управителни органи на други дружества с държавно участие; не е народен представител, министър и т.н. държавни длъжности; не е държавен служител и не работи по трудов договор.

 Пламен Георгиев Стоянов, ЕГН 6406151062, е заявил официално липсата на тези обстоятелства, чрез подаване на нотариално заверена Декларация в Търговския регистър.

На 21.12.2013г. въпреки висящите все още съдебните дела, беше проведено ново общо събрание на съдружниците, на което беше избран отново за управител на “ВиК-Варна“ ООД Пламен Георгиев Стоянов, ЕГН 6406151062, след което, отново  е заявил официално липсата на гореописаните обстоятелства, чрез подаване на нотариално заверена Декларация в Търговския регистър.

От горното следва, че като гласуван с дяловете на държавата в лицето на Министерството на регионалното развитие за управител на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД, Стоянов е подал нотариално заверени Декларации, декларирайки неверни обстоятелства два пъти – на 23.06.2013 г. и на 21.12.2013 г., (прилагаме копие на декларацията от 21.12.2013 г.)

Декларираните в Декларациите обстоятелства са неверни и това е видно от обикновена справка в Търговския регистър на името на Пламен Стоянов. Към дата 21.06.2013г., както и към 22-и декември 2013 г., т.е. ден след подписване на втората нотариално заверена декларация, той е управител и собственик на капитала на „МИПС” ЕООД, „ПСМ-ТРАНСПОРТ” ЕООД, и член на Съвета на директорите на „МИПС-ИНВЕСТМЪНТ” АД.

На 18.12.2013 г. Стоянов е подал искане за ликвидация на дружествата. Ликвидация обаче няма нито към датата на подписване на декларацията – 21.12.2013 г., нито към следващата дата – 22.12.2013 г. Същото е фактическото състояние и към датата на първото общо събрание на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД, проведено в София на 23.06.2013 г., когато той също е подписал идентична Декларация по чл. 20 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие и капитал, без дори да е задействал процедура за заличаване от търговските дружества, на които е собственик и управител.

Третото общо събрание на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД, свикано за смяна на сегашния управител Валентин Вълканов, е с препоръчана от МРР дата 19.02.2014 г. Съгласно съществуващата нормативна уредба вписването на новите обстоятелства ще бъде факт най-рано три дни след провеждане на събранието и при липса на обжалване на решението от страна на някой от акционерите, т.е. ако пак бъде избран за управител на „ВиК-Варна“ООД ще се наложи да подаде същата декларация, но обстоятелствата които ще декларира отново ще са неверни, защото макар и да се случат промените в „МИПС-ИНВЕСТМЪНТ” АД те няма да са вписани в Търговския регистър, т.е. няма да са в сила.

Считаме, че Пламен Стоянов е извършил грубо нарушение на законите на РБългария, декларирайки съзнателно два пъти едни и същи неверни обстоятелства. Считаме също, че не е упражнен нужният контрол от страна на държавата в лицето на Министерството на регионалното развитие за спазването на това законодателство, освен ако това не е сторено умишлено.

2. Нарушен е и чл. 21 от Дружествения договор на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД, в което основен акционер с 51% е МРР, а именнно: „За управители се избират лица с висше образование и квалификация в областта на водоснабдяването и канализацията”.  (прилагаме копие на биографията на Пламен Стоянов, както и копие на дружествения договор на „ВиК – Варна” ООД, от която е видно, че той няма квалификация в областта на водоснабдяването и канализацията).

3. След проведеното общо събрание на 23.06.2013г., част от съдружниците подадоха искове за отмяна на взетите решения. Образувани са търговски дела, с № 1352/13; 1356/13; 1357/13; 1372/13 по които лицето Пламен Стоянов подава жалби срещу определения на съда, в качеството си на „Управител на Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД, съзнавайки, че още не е такъв, защото не е вписан в Търговски регистър, с което умишлено подвежда съда, че ответника – „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД обжалва. С тези си действия, дава повод да се продължат съдопроизводствените процедури в апелативен съд Варна, без да е била такава волята на действителния управител на Дружеството. Считаме, че това също е грубо нарушение на законите на РБългария.

С гореописаните действия Пламен Георгиев Стоянов, още преди да встъпи в постта на Управител на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД показва явно незачитане на законодателството на РБългария, както и на самите норми на дружеството.

Моля, да извършите проверка и ако установите верността на гореизложените факти и обстоятелства, да предприемите необходимите мерки и ангажирате наказателната отговорност на лицето Пламен Стоянов.

Приложени документи:

1.      Дружествен договор на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД – копие;

2.      Покана за Общо събрание на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД за дати: 23.06.2013 г.; 21.12.2013 г.; 19.02.2014 г. – копия;

3.      Декларация по чл. 20 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие и капитал от 21.12.2013 г. – копие;

4.      CV на Пламен Георгиев Стоянов – копие;

5.      Разпечатки от Търговски регистър.

 

 Споделете текущата публикация:

Коментирай

Ако коментарът ви не е на кирилица няма никакъв смисъл да натискате този бутон!
Не го правете и ако не сте напълно съгласни с тези правила!Реклама

Hot News

Днес е голям празник. Денят на нестинарите! На 21 май църквата почита Светите равноапостоли Константин и Елена. Църковният празник е в памет на император Константин и на неговата майка Елена.

През 313 […]

 

Над западната половина от страната днес облачността ще е предимно значителна, след обяд – купесто-дъждовна. На места ще има краткотрайни валежи […]

 

Мистерията около египетските пирамиди е толкова дълбока, че археолозите и учените си блъскат главите с нея от хиляди години.

Хората са изказвали […]

 
 

към началото