твоята гледна точка
Кметът обеща: Варна през 2014-а – проекти за 1 милиард
Автор Vnews, добавено на 20.12.2013 година, в категории: HotNews, Коментари (1)

Бюджетът на Варна за 2014-а г. е фокусиран в две основни направления – активно проектиране, което да отвори пътя на града към усвояване на едро на средства от еврофондовете в новия програмен период 2014-2020.

Това обяви кметът Иван Портних.

В подробности анонсът му за мащабно проектиране и още по-мащабно привличане на европари за Варна изглежда така:

Варна е общината, защитила най-широк обхват на сферите, в които може да подготвя проекти, с цел кандидатстване за европейски средства през следващия програмен период 2014 -2020 година. Това съобщи кметът Иван Портних на пресконференция. Той посочи, че морската столица е получила официално одобрение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие от управляващия орган на ОП ”Регионално развитие”.

„Този план ще ни даде максимална гъвкавост и повече възможности за кандидатстване по европейските програми в следващия програмен период. Това е важно, защото когато имаме готови проекти, няма да сме в опашката на усвояването на пари от Европа. Средствата, които общината може да привлече, надхвърлят многократно възможностите на общинския бюджет и финансовата помощ от държавата. Говорим за над половин милиард лева”, посочи Портних. Заедно със зам.-кмета Христо Иванов той представи подборно проектната готовност, по която работи екипа на общината. „Макрорамката ни е одобрена, което е  един огромен успех, защото е възможно най-широката сред общините”, добави кметът. „Трябва да сме активни, а не проектираме „след дъжд качулка”, защото така се изпускат европейските средства“, допълни Иван Портних.

Част от обектите, за които предстои проектиране са:

–        основен ремонт на уличната мрежа по трасето бул.“Приморски“, бул.“Цар Освободител“

–         Реконструкция на ул.”Мара Тасева” и основен ремонт на бул.”Първи май”, ведно с прилежащи улица към Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Марков“, бул.”Княз Борис I”;

–        Реконструкция на ул.“Мадара“, в участъка от ул.“Д-р А.Железкова“ до ул.“Явор“ и благоустрояване пространствата в карето между бул.“Царевец“ – ул.“Караагач“ – ул.“Мир“ – бул.“В. Левски“ – бул.“Осми Приморски полк“, чрез изграждане на детски площадки, зони за отдих, спортни площадки;

–        Реконструкция или разширение на девет броя училища и детски градини

–        Проектиране на ВиК инфраструктура за 16 обекта на територията на община Варна др.

Част от наличните проекти предвиждат:

–        Реконструкция на бул „Трети март“ от бул. „Цар Освободител“ до бул. „Януш Хунияди“.

–        Реконструкция на бул. „Девня“  в участъка от бул. „Атанас Москов“ до бул. „Република“- гр. Варна.

–        Реконструкция на бул. „Атанас Москов” от кръгово кръстовище на Път І-2 /Бизнес парк Варна/ до реконструирания през 2010 г участък. .

–         „Реконструкция на улица „Вяра” в участъка от бул. „Сливница” до бул. „Цар Освободител”, кръгово кръстовище при бул. „Цар Освободител”

–        Реконструкция на бул. „Цар Освободител” в участъка от ул. „Вяра” /”Трети март”/ до бул. „Република”, по плана на ж.к. Възраждане ІІ м.р. и кв. Младост ІІ м.р., район Младост, град Варна”.

–        „Реконструкция на бул. „Цар Освободител” в участъка от ул. „Поп Димитър” до ул. „Вяра” /”Трети март”/, по плана на ІІІ м.р.  район Младост, град Варна”.

–        „Разширение на бул. „Януш Хунияди” в участъка от бул. „Сливница” до п.в. АМ „Хемус” /Комитово ханче/, район „Владислав Варненчик”, град Варна”.

Проектна готовност на община Варна за програмен период 2014 – 2020 година

 

 1. 1.    Обекти, за които предстои проектиране

 

–          ГРАДСКА СРЕДА

 

Основен ремонт на уличната мрежа по трасето бул.“Приморски“, бул.“Цар Освободител“, бул.”Княз Борис I”, в обхват от ул.”Ст.Стамболов” до п.в.”Почивка” (бул. „Левски”) и прилежащите му съоръжения (подлези) и благоустрояване на ул.„Ал. Стамболийски”, чрез обособяване зони за отдих, подмяна улично осветление, обновление на ландшафта по пешеходната зона на улицата, район „Приморски”, гр.Варна 

Индикативна стойност за проектиране : 130 000 лева.

Индикативна стойност за СМР : 10 000 000 лева.

 

 

Реконструкция на ул.”Мара Тасева” и основен ремонт на бул.”Първи май”, ведно с прилежащи улица към Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко А.Марков“ Варна ЕООД и улица към СОУ „Проф. д-р Иван Шишманов“ в местност „Вилите”, с изграждане на пешеходни пасарелки , скатно залесяване на брега Канал „море-езеро”, изграждане на детски площадки, зони за отдих, атракциони, спортни площадки, търговски обекти и велоалеи на територията на паркоустройствена зона за обществено обслужване, 27м.р., район „Аспарухово”, гр.Варна

Индикативна стойност за проектиране : 170 000 лева.

Индикативна стойност за СМР : 8 000 000 лева.

 

 

Реконструкция на ул.“Мадара“ в участъка от ул.“Д-р А.Железкова“ до ул.“Явор“ и благоустрояване пространствата в карето между бул.“Царевец“ – ул.“Караагач“ – ул.“Мир“ – бул.“В.Левски“ – бул.“Осми Приморски полк“, чрез изграждане на детски площадки, зони за отдих, спортни площадки, озеленяване и др. на територията на 17 м.р., район Приморски, гр.Варна

Индикативна стойност за проектиране : 155 000 лева.

Индикативна стойност за СМР : 10 800 000 лева.

 

–         ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

 

Реконструкция или разширение на девет броя училища и детски градини

Индикативна стойност за проектиране : 284 306 лева.

Индикативна стойност за СМР : 8 441 000 лева.

 

–          СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Изграждане на социални жилища

Индикативна стойност за проектиране : 307 600 лева.

Индикативна стойност за СМР : 10 271 000 лева.

 

–         КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА

Индикативна стойност за проектиране : 45000 лева.

Индикативна стойност за СМР : 4 350 000 лева.

 


 

 1. 2.    Проекти, изготвени по проект  № 58-131-82-82 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”  „Проектиране на В и К инфраструктура за 16 обекта на територията на община Варна”

 

 

–          ОБЕКТ: ГОРНОПОЯСЕН КОЛЕКТОР “А” – БИТОЛЯ – ПИРИН

 

Колекторът ще поема битовите и дъждовните отпадъчни води  на гр.Варна от зоната над него до Втори горнопоясен колектор и ще отводнява по-голямата част от 5-ти, 13-ти, 9-ти, 12-ти, и част от 10-ти подрайони . Същият пресича по-главните клонове на горецитираните райони и приемайки техните битови и дъждовни водни количества , ще облекчи до голяма степен канализацията на централната градска част на гр.Варна. Съществуващата канализация в централната градска част е силно претоварена, като проблем през най-натоварения сезон – летния е и преливанията в сухо време към черно море. В основни линии трасето на бъдещия колектор е: – началната шахта на колектора е в близост до кръстовището на ул.”Бр.Бъкстон” и ул.”Битоля”, върви по ул.”Битоля”, продължава по ул.”Пирин”, след това по ул.”Дрин” до ул.”д-р Пискюлиев”, продължава по ул.”Дрин” и на ул.”Григорий Цамблак  в близост до  кръстовището с ул.”Радецки” се изгражда преливник.След преливника започва дъждоотливен канал до съществуващ водосток на ул.”Девня”, а останалите води се заустват в нова канализация ф 500 и дължина около 110 м, която се зауства в горнопоясния колектор с диаметър 70/105 / яйцевиден профил/.

Отпадъчните води от обект “Горнопоясен колектор “А” ще се заустят в съществуващия  горнопоясен  колектор, завършващ в Канална помпена станция “Запад”, намираща се в близост  до кръстовището на ул.”Ат.Москов” и ул.”Девня”. Чрез нея водите се прехвърлят в довеждащия колектор до ПСОВ – Варна. Колектора ще бъде изграден изцяло безстраншейно.

Общата дължината на колектора е 2260м с диаметър 1250-1600мм. от стъклопластови тръби. Прогнозната стойност на обекта е приблизително 32,0 млн.лв

 

Обект: Реконструкция на втори горнопоясен колектор

/ на кръстовището на бул.Република и бул.Вл.Варненчик/

 

Втори горнопоясен колектор води началото си от кв.Виница. Чрез него се отводняват кв.Виница, част от северните приградски територии – Манастирски рид, Траката, Св.Никола, ж.к.Бриз, с.Каменар, градска част, северно от колектора, ж.к.Младост, ж.к.Възраждане,  Западна промишлена зона и др. От северната страна  изграденият колектор с ф 1500 достига на около 100 м преди пресичането на бул.Вл.Варненчик. на това място към него се присъединяват и два канализационни колектора с по ф600, водещи отпадъчните води на кв.Младост  и кв.Възраждане. От южната страна започва с ф 2000 на около 100 м след кръстовището, непосредствено след  Елпромско дере. За преминаване  през бул.Вл.Варненчик се разчита на тръба с ф 800, която е с крайно недостатъчна проводимост.При многокртно завишената консумация през курортния сезон или при най-малкия дъжд  съществува реална опасност от заливане на бул.Вл.Варненчик и бул.Република с отпадъчни води, а това са основни магистрални пътища за гр.Варна.

Общата дължината на предвидения колектора е 167м с диаметър 1800мм. от стъклопластови тръби Прогнозната стойност на обекта е приблизително 2,0 млн.лв.

 

 

Обект: Рехабилитация и реконструкция на канализационните мрежи на централната градска част, реконструкция водопроводи, дъждовна канализация

 

Посочените като териториален обхват площи включват следните подрайони на гр.Варна или части от тях – 3-ти, 7-ми, 11-ти, 9-ти, 10-ти, 12-ти, 8-ми. Проектът включва разделяне на битовите от дъждовните води, чрез изграждане на битова канализация с диаметър най-малко ф 315, дъждовна канализация и реконструкция на уличните водопроводи по трасетата на новите канализации. В Района предстои ново строителство и е крайно необходимо предотвратяване замърсяването на Черно море.

Предвижданите проводи за реконструкция са заключени в пространството м/у следните улици: бул. „Приморски”, бул. „Мария Луиза”, ул. „Александър Дякович” и бул. „Цар Освободител”. Канализацията в посочените територии  на гр.Варна е изградена като смесена. Основно уличните канализации са с диаметри от ф200 и ф 250. Поради усиленото строителство и нарастване населението на гр.Варна през последните години в много случаи канализацията работи под напор и наводнява част от имотите. Нейният капацитет се оказва крайно недостатъчен и не са редки случаите в които през преливниците преливат непречистени води в сухо време.

Предвидено е пълна реконструкция на съществуващата водоснабдителна и канализационна мрежа, както и изграждане на дъждовна канализация, с цел предотвратяване на преливанията на непречистени води в Черно море.

Общата дължината на предвидената за реконструкция мрежа е 25км. Прогнозната стойност на обекта е приблизително 33,5 млн.лв.

 

 1. 3.    Проекти,  представени във Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

 

 

–         Обект: „Реконструкция на главен водопроводен клон за водоснабдяване на кв. „Аспарухово” и кв. Галата”, в участъка от пътен възел бул. „Девня” до стар канал на Варненското езеро.

 

Индикативна стойност на СМР : 6 000 000 лева

 

–         Обект : „Изграждане на защитни и антигравитационни съоръжения в обсега на мост-канал „Виница-Траката”

 

Индикативна стойност на СМР : 1 500 000 лева

 

 

 1. 4.      НАЛИЧНИ ПРОЕКТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА И КРЪСТОВИЩА В ГРАД ВАРНА

 

 1. 1.          Реконструкция на бул „Трети март“ от бул. „Цар Освободител“ до бул. „Януш Хунияди“.
 2. 2.          Реконструкция на бул. „Девня“  в участъка от бул. „Атанас Москов“ до бул. „Република“- гр. Варна.
 3. 3.          Реконструкция на бул. „Атанас Москов” от кръгово кръстовище на Път І-2 /Бизнес парк Варна/ до реконструирания през 2010 г участък. .
 4. 4.           „Реконструкция на улица „Вяра” в участъка от бул. „Сливница” до бул. „Цар Освободител”, кръгово кръстовище при бул. „Цар Освободител””. .
 5. 5.          „Реконструкция на бул. „Цар Освободител” в участъка от ул. „Вяра” /”Трети март”/ до бул. „Република”, по плана на ж.к. Възраждане ІІ м.р. и кв. Младост ІІ м.р., район Младост, град Варна”.
 6. 6.          „Реконструкция на бул. „Цар Освободител” в участъка от ул. „Поп Димитър” до ул. „Вяра” /”Трети март”/, по плана на ІІІ м.р.  район Младост, град Варна”.
 7. 7.          „Разширение на бул. „Януш Хунияди” в участъка от бул. „Сливница” до п.в. АМ „Хемус” /Комитово ханче/, район „Владислав Варненчик”, град Варна”.

 

 Споделете текущата публикация:

Един коментар до сега

Коментирай

Ако коментарът ви не е на кирилица няма никакъв смисъл да натискате този бутон!
Не го правете и ако не сте напълно съгласни с тези правила!Бизнес

Цената на бензина отново тръгна нагоре. Само за последната седмица литър от най-масовия А95 е поскъпнал с 2 стотинки, показват данните на […]

 
Властта

Българите трябва да осъзнаят, че три-четвърти от живота им не зависи от парламента. И ние казваме на ГЕРБ: За да продължим […]

 
Здраве и красота

България е рекордьор по заболяване и смъртност от инсулт в света, но за сметка на това изостава сериозно по отношение на […]

 
Жълто

Феновете на клана Кардашиян/Дженър разкритикуваха Ким, след като дъщеря й Норт сподели в TikTok полугола рисунка на втората жена на баща […]

 
 

към началото