твоята гледна точка
Въвеждат такса „електромер“
Автор Vnews, добавено на 13.06.2024 година, в категории: Властта, Коментари (0)

Въвеждат такса “електромер” за домакинствата в България, тоест битовите потребители ще плащат дори да не потребяват електроенергия. Около тази идея се обединиха представители на електроразпределителните дружества и на КЕВР по време на открито заседание на енергийния регулатор за цените на тока за бита. Остава само да бъде уточнено как точно ще бъде определена новата фиксирана такса за домакинствата.

Зорница Генова от “Електроразпределителни мрежи Запад” поиска още от 1 юли битовите абонати да плащат такса за достъп, която да бъде определяна в киловати на ден или в ампери. Целта е домакинствата да плащат таксата всеки месец, а не само, когато потребяват електроенергия. Въвеждането на таксата е навременно предвид предстоящата либерализация на пазара на електроенергия за домакинствата, коментира Зорница Генова.

Щерю Радев от “Електроразпределение Юг” също поиска да бъде въведена такса за битовите потребители, която да не зависи от потреблението на електроенергия. От внесеното в КЕВР заявление става ясно, че от “Електроразпределение Юг” искат битовите абонати да плащат такса за достъп, която да бъде еднаква за всеки месец от годината и да бъде плащана за всеки електромер.

Подкрепям въвеждането на цена за достъп за битовите потребители на база присъединена мощност, коментира Александър Йорданов, член на КЕВР. Но той посъветва енергийните оператори да синхронизират подхода си за определяне на новата такса за достъп до мрежата.

В момента домакинствата плащат такса за достъп и пренос на електроенергия, която се определя на база на потреблението. Тоест плащат само, когато потребяват ток. Ако новата такса бъде въведена, за ток всеки месец ще трябва да плащат и собствениците на вили, ваканционни имоти и апартаменти, които се използват само няколко месеца от годината или дори са необитаеми. Сега електроразпределителните дружества (ЕРП-та) искат да ги накарат да плащат такса “електромер”. На същото основание от хората може да бъде поискано да плащат винетка дори да нямат автомобил, защото наличието на хубав път до даден имот е предпоставка собственикът на имота да си купи автомобил.

От работната група към КЕВР, която подготвя доклада за цените на тока от 1 юли, коментираха, че ЕРП-та предлагат различни варианти за определяне на такса за достъп, с което всяко дружество решава собствените си проблеми. ЕРП-то в Западна България решава проблема си с наличието на много вили в неговата територия, а ЕРП-то в Югоизточна България с ръста на ВЕИ инсталациите. Трябва да има единен подход при определяне на таксата за домакинствата, което може да стане, ако през есента трите ЕРП-та излязат с обща позиция. Така таксата може да влезе в сила от 1 юли 2025 г.

От предоставените от едно от ЕРП-та данни на КЕВР става ясно, че само в пет страни от ЕС хората плащат и без да потребяват ток. Това са Австрия, Испания, Италия, Нидерландия и Франция. В останалите над 20 държави от ЕС няма такава практика.

От 1 юли 2024 г. токът за домакинствата ще поскъпне, но такса “електромер” все още няма да има. Но поскъпването на тока от началото на следващия месец може да е по-голямо от първоначалните разчети на КЕВР. Предложението на КЕВР е цената на тока за бита да нарасне средно с 1,39% от 1 юли, като най-голямо е поскъпването в Западна България, а в Североизточна България дори е предвидено леко понижение на цената. Но ако до края на юни се запази тенденцията за поскъпване на електроенергията на свободния пазар, може поскъпването на тока за бита да е по-голямо, коментираха от работната група на КЕВР.

Най-скъпо е във Варна

61% разлика в цената на парното по градове

Бургас с най-голямо поевтиняване

Над 61% разлика има между предложените от КЕВР цени на парното и топлата вода в различните градове от 1 юли. Най-скъпо ще бъде парното във Варна – 131,86 лв. за мегаватчас, а най-евтино ще бъде в Бургас – само 81,79 лева за мегаватчас.
Прави впечатление, че в Бургас, където ще бъде най-ниската цена, ще има най-голямо поевтиняване на парното от 1 юли – с над 14 на сто. Същевременно във Варна понижението на цената ще бъде само с 3,74%.

На второ място по най-скъпи топла вода и парно е “Топлофикация-Разград” със 131,08 лв. за мегаватчас. На трето място е “Топлофикация-Велико Търново” със 128,61 лв., а на четвърто място е “Топлофикация София” със 128,25 лв. за мегаватчас.

На открито заседание на КЕВР във вторник част от топлофикациите се оплакаха, че енергийният регулатор е понижил технологичните им разходи за пренос на топлоенергия. Но от работната група на КЕВР обясниха, че дружествата обещават инвестиции и подобряване на мрежата, но това не се случва. Окончателното решение на КЕВР за цените на тока, топлата вода и парното от 1 юли ще бъде взето до края на месеца.

Осигурява до 60% от нуждите от електроенергия

Инвестиция във фотоволтаик на покрива се връща за 8 години

Изчисленията са за  София

Фотоволтаик на покрива на къща намалява разходите за електроенергия.

Очакваното годишно производство на енергия от фотоволтаична системата на покрива на къща е сред най-важните фактори при вземането на решение за инвестиране, пише експертът Мария Манолова в своя статия. Съществуват различни начини за изчисляване на очакваното годишно енергийно производство. Базата данни на ЕС за слънчевото греене, разработена от Съвместния изследователски център (JRC) на Европейския съюз, е достъпна безплатно в интернет.

За района на гр.  София оптималният наклон на фотоволтаиците е около 35 градуса. По-големият наклон дава повече производство през зимните месеци, а по-малкият – през летните. Очакваното годишно производство на енергия от фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност от 5 kW е около 6046 kWh. Данните са за района на западната част на гр.  София за къща с южно изложение и достатъчно пространство на покрива. Годишните нужди от електроенергия (включително за отопление) възлизат на около 10 017 kWh. На база на очакваното годишно производство на енергия от фотоволтаичната инсталация става ясно, че тя може да обезпечи до 60% от нуждите от електроенергия. За сметките е прието, че електроуреди като пералня, миялна, бойлер, готварска печка и други по-малки уреди ще бъдат използвани основно през светлата част на деня. Ако бъде избрана инсталация с цена до 10 хил. лв., при текущата цена за електроенергия (дневна тарифа) срокът на откупуване на инсталацията е около 8 години.

Има облекчен ред за гражданите

Правилата за инсталиране зависят от мощността

Уведомление до главния архитект

Поставянето на фотоволтаик на еднофамилна къща е с облекчен режим.

Има особености при изграждането на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници според целта на използването им – за собствено ползване, за продажба и комбинация от двете. Има разлики и според инсталираната мощност – до 10,8 kW; до 20 kW; до 30 kW; до 1 MW и др., пише в своя статия експертът Мария Манолова.

Тук разглеждаме процедурата за инсталации за производство на енергия за собствени нужди до 20 kW, подходящи за еднофамилни къщи и вили. Процедурата включва подаване на уведомление за инвестиционно намерение до главния архитект на съответната община в срок до 14 дни преди започване на изграждането ѝ. В уведомлението се описва мощността на инсталацията и разположението ѝ, като се прилагат проектни решения в части “Конструкции”, “Електро” и/или “ОВК” с чертежи, схеми, изчисления, технически спецификации и указания за изпълнение на инсталацията, гарантиращи безопасна експлоатация и защита от връщане на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа. След извършване монтажа на инсталациите собственикът, заедно с изпълнителя на монтажа, подписват декларация, с която в 14-дневен срок след монтажа уведомяват главния архитект на общината и оператора на електроразпределителната мрежа, че инсталацията е изпълнена съгласно техническата документация.

Процедурата по присъединяване на ВЕИ инсталации включва проучване от страна на оператора на мрежата, в резултат на което се изготвя становище от него за условията и реда на включване на производителя. За някои инсталации, включително за потребление на собствена електрическа енергия с мощност до 10,8 kW, се предвижда облекчен ред, при който срокът за присъединяване е до 30 дни след издаване на становището.

Няма ясни правила за енергийните общности

При блоковете процедурата за ток от слънцето е по-сложна

Най-лесно е за мощност до 800 W/p

Инсталирането на системи за производство на енергия от възобновяеми източници в еднофамилни сгради не е много сложен процес. Но когато става въпрос за изграждане на подобни инсталации в многофамилни сгради с повече собственици, процесът е по-комплексен, пише в своя статия експертът Мария Манолова.

Според Закона за управление на етажната собственост се изисква 100% съгласие на собствениците при ползване на общите части за надстрояване и пристрояване, за учредяване право на ползване или право на строеж и за промяна предназначението на общи части. Някои експерти препоръчват да се прилага регламента от същия закон, които постановява, че при поставяне на технически съоръжения се изисква мнозинство на не повече от 50% от идеалните части. С особена сила това би следвало да важи за микроинсталации с мощност до 800 W/p, които се инсталират индивидуално от домакинствата на балкона. На практика това са преместваеми обекти, но всички фотоволтаични системи се третират като строежи по смисъла на Закона за устройство на територията, което силно затруднява инсталирането на т. нар. балконски фотоволтаици.

Липсват подзаконови нормативни актове, които подробно да определят стъпките, сроковете, правомощията за присъединяване на различни по мощност и ползване обекти, вкл. такива със съвместно ползване от повече участници и споделяне на енергията между тях, каквито са енергийните общности. В тези случаи възниква и необходимост от инсталиране на интелигентни електромери и стандартизирани процедури за виртуално нетно отчитане. Отчитане, което не е регулирано все още в нормативната рамка у нас. Липсата на такива процедури за отчитане на потребената и отдадената електрическа енергия се оказва пречка пред участието на гражданите като членове на енергийни общности на енергийния пазар.Споделете текущата публикация:

Коментирай

Ако коментарът ви не е на кирилица няма никакъв смисъл да натискате този бутон!
Не го правете и ако не сте напълно съгласни с тези правила!Реклама

Hot News

От Националния институт по метеорология и хидрология обявиха жълт код за интензивни валежи почти в цялата страна във вторник.

Предупреждението е в сила за областите:

Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Разград, Шумен, […]

 

Горещините се връщат. Свидетели сме на историческа пареща вълна, която ще продължи още две седмици. Това отбелязва метеорологичната служба на Severe […]

 

НИМХ обяви жълт код за обилни валежи с гръмотевици и високи температури за днес, 21 юли.

 

НИМХ

 

Жълт код за валежи е обявен […]

 
 

към началото