твоята гледна точка
Нови правила за земите под наем
Автор Vnews, добавено на 01.06.2024 година, в категории: Вести, Властта, Коментари (0)

Нови правила за земите под наем. Министерство на земеделието предлага промени в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, заради приети преди време промени в този закон.

Те предвиждат в тръжните процедури за отдаване под наем или аренда на обработваемите земи от държавния поземлен фонд да се допускат местни земеделски стопани, развиващи дейности в чувствителни сектори, като зеленчукопроизводство, производство на плодове, фуражни култури, необходими за изхранване на животните, както и на тяхното биологично производство. В резултат на въведените промени ще се увеличи производството на български плодове, зеленчуци, месо, мляко и млечни продукти, съответно тяхното  потребяване от българските домакинства. Освен това, в процедурата ще бъдат включени физически лица или еднолични търговци на възраст до 40 години, които не са развивали дейност в тези сектори.

За да се използва наличният ресурс на имотите от държавния поземлен фонд, във втората тръжна сесия, при наличие на останали свободни площи, ще могат да участват всички земеделски стопани.

Въз основа на проведените тръжни сесии ще се сключват дългосрочни договори за отдаване под наем или аренда на земеделските земи от държавния поземлен фонд с лицата, спечелили на търга, като въз основа на проведената първа тръжна сесия те се сключват за площи в размер до одобрените за подпомагане през предходната година, но за не повече от 300 дка.

В съответствие с промените в закона, в проекта са отменени разпоредбите, регламентиращи възможността за отдаване под наем или аренда чрез конкурс на свободните земи от държавния поземлен фонд.

С оглед промените в търга за отдаване под наем или аренда на обработваемите земи от държавния поземлен фонд в чл. 105 на правилника е предвидено земеделските земи, с изключение на пасища, мери и ливади, да могат да се отдават под наем за пет стопански години, а земеделските земи по с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, да се отдават под наем по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ.

С промяната на срока от 31 юли на 30 юни, в който ползвателите на земеделски земи трябва регистрират в общинските служби по земеделие договорите за ползване на земеделски земи, с които ще участват в процедурата за уедрено ползване на земеделски земи чрез създаване на масиви за ползване по споразумение, общинските служби по земеделие ще имат възможност да регистрират представените договори един месец преди подаването на заявленията за участие в процедурата, което ще даде възможност в предвидения в правилника срок – 1 август, да бъде изготвен предварителния регистър, без който не може да стартира процедурата.

Ще се прекрати наложената в последните няколко години практика един или няколко от ползвателите да саботират процедурата за уедрено ползване на земеделските земи, отказвайки да подпишат споразумението за създаване на масиви за ползване. С възможността споразумението, изготвено за две трети от площта в съответното землище, определена за създаване на масивите за ползване, да влиза в сила когато е подписано от две трети от ползвателите, допуснати за участие в процедурата, а за останалата една трета да се изготвя служебно разпределение на масивите, ще се преодолее несигурността в ползването на имотите през съответната стопанска година.

Подсъдността на заповедите, с които директорите на областните дирекции „Земеделие“ одобряват споразуменията, респ. разпределението на масивите за ползване в съответното землище, ще бъде пред районния съд по местонахождение на имота.

Публичността при провеждане на процедурата за предоставяне на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд на животновъди ще доведе до по-справедливото разпределение на имотите. Пасищата, мерите и ливадите от двата публични фонда ще се разпределят едновременно от съвместна комисия, в която участват представители на местната власт и на държавата, с което ще се предотврати досегашната практика, при която животновъди сигнализираха за нарушаване на процедурата от назначената от кмета комисия. Освен това, на заседанията  на комисията, разпределяща пасищата, мерите и ливадите ще могат да присъстват собственици или ползватели на животновъдни обекти, които отглеждат пасищни селскостопански животни в съответното землище.

В проекта на правилника е предложена отмяна на разпоредбите на чл. 98-104 и създаването на Глава десета „а“ „Предоставяне под наем на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд“, поради отпадане на възможността за сключване на договори за аренда за пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд, тъй като в закона е предвидено договорите да се сключват за календарна година. Така земеделските стопани ще разполагат с правно основание за съответната календарна година, за да могат да кандидатстват за подпомагане.Споделете текущата публикация:

Коментирай

Ако коментарът ви не е на кирилица няма никакъв смисъл да натискате този бутон!
Не го правете и ако не сте напълно съгласни с тези правила!Реклама

Hot News

Днес е най-големият летен празник – Илинден. От древни времена хората вярват, че на този ден времето се обръща към зимата. Свети Илия намята кожуха си и започват есенните ветрове.

Морските хора […]

 

Времето се обръща. Нова опасност застига страната. Едновременно ще има места с екстремни жеги, но и области с порои, бури и […]

 

 

Пореден слънчев и горещ ден се очаква днес. Температурите следобед отново ще са във високия летен диапазон между 37 и 42 […]

 
 
Още от Вести
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Още от Властта
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

към началото