твоята гледна точка
Съветниците на ДБ внесоха предложение ОбС-Варна да отмени апорта на акциите на „Международен панаир Пловдив“АД
Автор Vnews, добавено на 13.01.2023 година, в категории: Властта, Коментари (0)

На пресконференция днес съветниците от Демократична България-Варна запознаха медиите с предложението, внесено от тях до председателя на Общински съвет-Варна да се отмени решението за апорта на акциите на „Международен панаир Пловдив“АД. В пресконференцията взеха участие юристката и общински съветник Мария Ангелова, колегите й от ОбС-Варна Николай Капитанов и Емил Бояджиев и бившият зам.-областен управител Павел Попов. Според тях вземането на решение за прехвърляне на акциите е станало при непълно изясняване на всички относими факти и обстоятелства.
Мотивите, взети предвид от Общински съвет, се съдържат в предложението от Председателя на Съвета на директорите в „Пълдин Туринвест“ АД. По съществото си те са, че за Община Варна е по- добре вместо да е акционер в „Международен панаир Пловдив“ АД с 29 %, да е акционер в „Пълдин Туринвест“ АД с 8.4 %, защото Пълдин Туринвест има много имоти и възможности общината да получава дивидент, а тази възможност в Международен панаир Пловдив е по-малка. Общински съвет Варна не е получил информация и не е анализирал реалното състояние на имотната обезпеченост на Пълдин Туринвест, предвид факта, че с по-голямата част от имотите дружеството вече се е разпоредило – апортирани в други дружества, дарени, продадени. Общински съвет Варна не е получил информация и не е анализирал възможността за получаване на дивиденти в дружеството, в което иска да стане акционер, нито дали някога са разпределяни дивиденти и съществува ли такава възможност при наличието на сериозен размер на непокрита загуба.
Възможност да се преразгледа решението на Общинския съвет Мария Ангелова вижда в решението на Върховен административен съд, което го обезсилва поради неспазване на процедурата. Това отваря възможност да се преразгледа изцяло решението. „Смятаме, че г-н Гергов получи достатъчно много дарения под формата на 43 млн. за великата дупка“, каза Мария Ангелова.
Съветниците от Демократична България смятат, че при това положение следва решението да бъде отменено и председателят на Общинския съвет да свика сесия, за да се разгледа казуса. Николай Капитанов заяви, че въпреки че в момента общинският съвет играе ролята на мокър печат на кмета и се събира, специално за да взема готови решения, разчита на съвестта на колегите си от местния парламент при преразглеждането му. Според него общинският съвет освен финансови, ще има и имиджови загуби, ако не направи това.
„Ако бъде прието предложеното от нас решение, това ще провери дали съществуват условия за едно ново мнозинство“ каза Павел Попов.

 

прилагаме текста на предложението:

 

ДО ТОДОР БАЛАБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ППГОС „Демократична България – Обединение“
Относно: Отмяна на Решение No768-3, взето по протокол 22 от заседание на 10.12.2021г. на Общински съвет – Варна относно Увеличаване на капитала на „Пълдин Туринвест“ АД, чрез апорт на притежаваните от Община Варна акции от капитала на „Международен Пловдивски панаир“ АД
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С горепосоченото решение Общински съвет Варна:
1) отменя свое Решение No 638-2, прието по Протокол No 18 от заседание, проведено на 02.05.2017 г., с което Общински съвет – Варна е дал съгласие на основание чл. 28, ал. 7 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол за безвъзмездно прехвърляне от община Варна на Държавата чрез Министъра на икономиката на 16 314 400 броя безналични акции, всяка от които с номинална стойност 1 (един) лев, представляващи 29 на сто от капитала на „МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ“ АД, ЕИК 825278766, заедно с произтичащите от това права и задължения и е упълномощил Кмета на община Варна да сключи договор за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху акциите с Министъра на икономиката, както и да извърши всички други правни и фактически действия за прехвърляне на акциите и
2) Дава съгласие ОБЩИНА ВАРНА да стане акционер в „ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ“ АД гр. Пловдив, ЕИК 160053115 и да апортира в капитала на „ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ“ АД гр. Пловдив, ЕИК 160053115, притежаваните от ОБЩИНА ВАРНА 16 314 400 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас в Общото събрание на акционерите, с номинал на всяка една от по 1 лев, от капитала на „МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ“ АД гр. Пловдив, ЕИК 825278766, при съответно приложение на разпоредбите и процедурите по чл.72 от Търговския закон за оценяването им, чл. 73 от Търговския закон за внасяне на непаричната вноска и съответните процедури за увеличаване на капитала на „ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ“ АД гр. Пловдив, ЕИК 160053115 със стойността на апортираните от ОБЩИНА ВАРНА акции, съгласно определената пазарна стойност на непаричната вноска по изготвеното заключение по оценителската експертиза на вещите лица, назначени по реда на чл. 72,ал. 2 от Търговския закон съгласно акт за назначаване на вещи лица No 20210929090006/30.09.2021г. от Агенция по вписванията, Търговски регистър и която стойност е в размер на 16 314 400 лв., на която съответстват 16 314 400 броя акции с номинална стойност от по 1 лев от капитала на „ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ“ АД гр. Пловдив, ЕИК 160053115.
Горепосоченото решение е взето от Общински съвет Варна при непълно изясняване на всички относими факти и обстоятелства и същото следва да се отмени.
Мотивите, взети предвид от Общински съвет, се съдържат в предложението от Председателя на Съвета на директорите в „Пълдин Туринвест“ АД. По съществото си те са, че за Община Варна е по-добре вместо да е акционер в „Международен панаир Пловдив“ АД с 29 %, да е акционер в „Пълдин Туринвест“ АД с 8.4 %, защото Пълдин Туринвест има много имоти и възможности общината да получава дивидент, а тази възможност в Международен панаир Пловдив е по-малка. Общински съвет Варна не е получил информация и не е анализирал реалното състояние на имотната обезпеченост на Пълдин Туринвест, предвид факта, че с по-голямата част от имотите дружеството вече се е разпоредило – апортирани в други дружества, дарени, продадени. Общински съвет Варна не е получил информация и не е анализирал възможността за получаване на дивиденти в дружеството, в което иска да стане акционер, нито дали някога са разпределяни дивиденти и съществува ли такава възможност при наличието на сериозен размер на непокрита загуба.
Ето защо предвид гореизложеното и предвид нуждата от защита интересите на Община Варна
И на основание чл.21, ал.1, т. 8, 9 и т.24 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 51 и сл. от Закона за общинската собственост, предлагаме на Общински съвет – Варна да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
I. Общински съвет Варна отменя Решение No768-3, взето по протокол 22 от заседание на 10.12.2021г. относно Увеличаване на капитала на „Пълдин Туринвест“ АД, чрез апорт на притежаваните от Община Варна акции от капитала на „Международен Пловдивски панаир“ АД.
II. Възлага на Кмета на община Пловдив организацията и изпълнението на настоящото решение
МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правно основание чл.21, ал.1, т. 8, 9 и т.24 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 51 и сл. от Закона за общинската собственост. Фактическото основание за вземане на решението произтича от това, че същото е взето от Общински съвет Варна при непълно изясняване на всички относими факти и обстоятелства и същото следва да се отмени.Споделете текущата публикация:

Коментирай

Ако коментарът ви не е на кирилица няма никакъв смисъл да натискате този бутон!
Не го правете и ако не сте напълно съгласни с тези правила!Реклама

Hot News

Тази сутрин ще бъде ветровито с показания на термометрите в сутрешните часове от плюс 4 до минус 1 градуса, в Добруджа – до 4-6. Предиобед облачността ще бъде значителна с валежи […]

 

Следващата седмица ни очакват много ниски температури. Ще наблюдаваме т.нар. ледени дни, в които максималната температура няма да надхвърли нула градуса. […]

 

ДАНС е сезирала прокуратурата за „Джемкорп“. Това съобщи във Фейсбук профила си депутатът от ГЕРБ Десислава Трифонова.

„САЩ санкционираха с „Магнитски“ един […]

 
 

към началото