твоята гледна точка
МИГ „Балчик – Генерал Тошево“ изпълни проект за трансгранично сътрудничество в областта на биоземеделието
Автор Vnews, добавено на 12.07.2021 година, в категории: Бизнес, Коментари (0)

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г

На 10 юли т.г. в община Балчик Местната инициативна група (МИГ) „Балчик – Генерал Тошево“ даде заключителна пресконференция по повод края на проект „Локално био и органично производство – нова възможност за развитие на селските райони” (LOBOPRO) по процедура BG06RDNP001-19.085 за подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г.

На журналистическите въпроси отговориха изпълнителният директор на МИГ-а инж. Росица Попова и координаторът по проекта Галина Няголова.

Целта на проекта според г-жа Попова е промотиране и стимулиране на биологичното и органично производство и земеделие на територията на МИГ „Балчик – Генерал Тошево“. Чрез представяне на биопродуктите, произведени на територията на МИГ-а, ще се постигне и синергия между секторите биоземеделие/биопроизводство и екологичен устойчив селски туризъм. Целта е територията на МИГ „Балчик – Генерал Тошево“ да се превърне в зона с трайно установяване на добри практики за биоземеделие и биопроизводства, които по естествен начин да постигнат синергия с другия важен за региона сектор – ено-туризъм, гастрономичен туризъм и „бавен селски туризъм (Slow tourism).

В „Националния план за действие за развитие на биологичното производство“ публикуван през 2019 г., е подчертано, че:

– От 2015г. България заема едно от челните места по площи с лозя, отглеждани по методите на биологичното земеделие в ЕС, което прави възможно производството на биовино, разрешено от 2012 г. с регламент на ЕС (N203/2012).

– През 2015 г. България се превръща в лидер в Европа по отношение на брой пчелни кошери, отглеждани в съответствие с методите на биологичното земеделие, което е предпоставка за разширяване на производството на биологични пчелни продукти.

– По размер на сертифицирани площи за събиране на диворастящи плодове, билки и гъби, през 2014 г. България е на трето място в ЕС след Румъния и Финландия.

– България е най-големият производител на биологично розово и лавандулово масла в света.

– Все повече млади хора се насочват към биологично производство и/или преработка. Огромното търсене на здравословни и чисти продукти в световен мащаб помага за развитието на сектора.

– България има капацитет за разработване на иновативни земеделски и хранителни продукти, както в рамките на научно-изследователски Институти и университетски центрове, така и от страна на бизнеса.

Биопроизводството е включено като приоритет във всички инвестиционни мерки на ПРСР.

– Развива се алтернативен туризъм, който може да ползва продуктите на биологичното земеделие.

Всичко казано дотук, заедно с факта, че нашата територията на нашата МИГ е благоприятна за развитието на биоземеделие и производство на биопродукти, ни дава основание да разработим проект за подготвителни дейности за транснационално сътрудничество по темата за стимулиране на биологичните производства, заяви г-жа Попова..

Целта на приключилия проект бе да се установи международна партньорска мрежа, чрез която да се развият дейности, свързани с повишаване на потребителското доверие към биологичните земеделски продукти и промотирането им на националния и външни пазари; провеждане на обучения и консултантска дейност в областта на биологичното производство, вкл. насоки в посока сертифициране както и активирането на всички заинтересовани страни. Чрез този проект за сътрудничество ще развием иновативни методи за биоземеделие и биопроизводства, чрез които освен добавена стойност на територията да се постигне и синергия между двата сектора – туризъм и биоземеделие.

Бяха постигнати следните резултати:

  1. Подписано бе споразумение за партньорство с МИГ-ове от Мадрид и Ларнака;
  2. Разработенo бе проектно предложение/приложение към споразумението за транснационално сътрудничество.

Проектът за сътрудничество доведе до следните резултати:

Разработване на маркетингов микс за изграждане на корелация „биопродукти – туризъм“ и постигане на синергия между двата сектора;

Добавена стойност на територията на МИГ „Балчик – Ген. Тошево“ като качествена среда за развитие на биопроизводства и селски ено и гастрономичен туризъм.

Представители на Местна инициативна група (МИГ) „Балчик – Генерал Тошево” посетиха Мадрид (Испания) – 19 и 20 юни, и Ларнака (Кипър) – 5 и 6 юли, за да подготвят споразумение за съвместен международен проект за развитие на биоземеделието.

„Нашите представители посетиха териториите на потенциалните партньори по проекта – Асоциацията за интегрално развитие на Мадрид „МИГ Сиера Оесте де Мадрид“ и Агенцията за развитие на региона на Ларнака и Фамагуста  „МИГ АНЕТЕЛ“ в Кипър“ – добави г-жа Попова. – По време на срещите бяха проведени разговори и бяха представени добри практики в прилагането на методи за биологично земеделие и производството на биологични и органични продукти. Основен акцент в разговорите бе поставен върху възможностите за сътрудничество между различните икономически субекти и действащи лица на територията на МИГ-а, както и постигането на синергия между тях с оглед устойчивото развитие на местната идентичност и промотирането на качествени местни биопродукти.

Директорите на двата партньорски МИГ-а – Роберто Кордеро и Евдокия Баламу изказаха своето задоволство от предоставената възможност да участват в подобен проект, посветен на важен за икономиката на селските райони сектор, а именно биозмеделието, органичното производство и екопродуктите. Бяха представени различни по вид дейности и инициативи, свързани с биопродуктите, биологичните и екологични земеделски и неземеделски дейности.

Направени бяха анализи и обсъждания на идеи и въпроси, свързани с проекта за сътрудничество. В делова обстановка партньорите изработиха план за разпределяне на ролите, задачите и дейностите в проекта за сътрудничество. Бяха дискутирани сроковете, ангажиментите, целите и желаните резултати, определена бе и рамката на бюджета в проекта за сътрудничество. Коментираните и редактирани текстове вече са включени в съдържанието на Споразумението за сътрудничество, което бе подписано след онлайн среща между партньорите.

Общият бюджет на проекта беше 48 824,20 лева.

СНЦ “ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ , www.mig-balchik-toshevo.bg, тел.: 0579-72467
ОФИС: Балчик, ул.”Дионисополис” № 3 , Изнесен офис: Генерал Тошево, ул. Васил Априлов 9
Email: lag.balchik.toshevo@gmail.com или  migbgt@abv.bg,

 Споделете текущата публикация:

Коментирай

Ако коментарът ви не е на кирилица няма никакъв смисъл да натискате този бутон!
Не го правете и ако не сте напълно съгласни с тези правила!Реклама

Hot News

„Дарвин“ и „Австрия“ вече циркулират в Европа. Доминиращ е щамът „Дарвин“, който засяга най-малките и най-възрастните. Вирусът често води до тежки усложнения, които изискват лечение в болница. Заради отпадането на противоепидемичните […]

 

Очаква се много ниска изборна активност на предстоящите избори. От гласувалите на предходните избори (2,67 млн. избиратели) по-малко от 80 % […]

 

На 23 септември, точно в 04.04 ч. през нощта, настъпва есенното равноденствие. Тогава започва и астрономическата есен.

Тя идва с хладно и […]

 
 

към началото