твоята гледна точка
Станишев и Орешарски през 2006 г. оставят хазарта в списък на 12 стоки и услуги без ДДС, на 76 депутати* това не им пречи
Автор: 24 часа, добавено на 20.05.2020 година, в категории: Изборът, Коментари (0)

5 юли 2006 година. Заседава 40-ото народно събрание. В дневния ред е второ четене на закона за ДДС.

Правителството на Тройната коалиция с премиер Сергей Станишев и финансов министър Пламен Орешарски внася списък от 12 услуги и стоки, за които предлага да не се начислява ДДС. В списъка на 10-о място е и хазартът, който по принцип от 1997 г., когато на власт отново е БСП с премиер Жан Виденов, е освободен от този данък заради евродиректива. Сред тези 12 услуги, освободени от ДДС, са също медицински, банкови, както и такива, свързани с вероизповедания.

На въпросното пленарно заседание през 2006-а народният представител от ОДС Любен Дилов-син и група разноцветни депутати предлагат към списъка да се добавят и книгите. В проекта на кабинета на тройната коалиция книгите и учебниците не са включени като “освободени доставки”.

Осем години по-късно, през 2014 г., хазартът ще изпадне съвсем и от облагането с корпоративен данък и ще премине на режим “такси”. Темата за облагането на книги и учебници ще остане висяща в четири парламента, ще бъде повдигана от опозицията всяка година и няма да намери решение и до днес.

През 2006 г. дебатът по предложението на Любен Дилов-син започва след почивката, около 11,45 ч.

“Уважаеми колеги, правя уговорката, че моето изказване ще е лишено от всякакъв политически патос. Обръщам ви внимание върху следния факт – самите издатели ясно съзнават, че те не печелят пряко от това, че доставката на учебници ще бъде освободена от ДДС”, заявява той и добавя: “Никой в тази зала не може да ме убеди, че българският език е по-малко застрашен от изчезване от английския език, където ставката е нулева, тоест освободен е от ДДС. Вестниците също са освободени,защото депутатите на Нейно Величество са решили, че английският език е застрашен и те трябва да го защитят с един такъв акт.”

Снимката е от пленарното заседание на 5 юли 2006 г. Вносителят на текста за отпадане на ДДС за книгите Любен Дилов-син разговаря с Петър Димитров, който тогава е председател на бюджетната комисия, а по-късно става министър на икономиката и енергетиката. СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Снимката е от пленарното заседание на 5 юли 2006 г. Вносителят на текста за отпадане на ДДС за книгите Любен Дилов-син разговаря с Петър Димитров, който тогава е председател на бюджетната комисия, а по-късно става министър на икономиката и енергетиката. СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Опитът на Дилов да “промуши” книгите сред освободените от ДДС стоки и услуги поражда само две изказвания. Той самият взема думата още веднъж, а също и за да поиска прегласуване. От двете основни парламентарни групи – Коалиция за България и ДПС, му опонират.

Първа Надя Антонова от Коалиция за България контрира: “Тук на няколко пъти се повдига темата за хазарта, че бил освободена доставка. Да, колеги, хазартът е освободена доставка от 1997 г. в цяла Европа. България не прави изключение. Неслучайно хазартът е освободена доставка. Никой от преждеговорившите, които апелираха за ДДС върху хазарта, не каза как би могла да се формира данъчната основа. Кой може да отговори тук как ще се формира данъчната основа за облагане по ДДС?

Какво ще

облагаме –

залаганията ли?

Какво ще

правим? Не е

възможно това,

колеги!

Затова хазартът е освободена доставка по ДДС, което не означава обаче, че данъчният режим по отношение на хазарта е облекчен. Напротив! Според Закона за корпоративното подоходно облагане организаторите на хазартни игри не плащат корпоративен данък. Те плащат окончателен данък върху приходите. Това разшифровано означава, че когато един организатор на хазартни игри плаща данък, на него не му се отчитат разходите…Виждате, че при хазарта данъчният режим не е облекчен. И тук се отчита естеството на самите хазартни игри. Толкова за хазарта.

Възразявам

да се поставя

въпросът така:

книгите имат

ДДС, хазартът

няма…

Много моля на държавната хазна да не се гледа като на една ламя, готова да погълне всеки. Държавната хазна са заплатите на учителите, заплатите на лекарите и много други придобивки… Ниският корпоративен данък от 15%, ниският данък общ доход на физическите лица означава, че държавната политика е у хората и у фирмите да имат свободни пари и те да избират дали ще си купят книги, дали ще си купят мляко и прочее”, обяснява депутатката.

ДПС обявява общата си позиция чрез Алиосман Имамов. Той определя темата като: “Доста деликатна и изключително благодатна за популизъм, бих казал, за евтин и примитивен популизъм. Защо? Аз също работя в сфера, която има пряко отношение към издаването на учебници и книги. Аз самият имам, издавал съм учебници, издавам учебници. И смятам, че в случая темата е изключително деликатна и популистка, защото повдига много сериозни въпроси за облагането на други стоки, които са от първа необходимост. Аз си задавам въпроса: защо никой не вдига глас срещу облагането с ДДС на доставките на хляб, олио, захар?

Защо? Това са стоки от първа необходимост. ДДС върху тези стоки се плаща от милиони потребители. Втори въпрос: каква е логиката ние да освободим от ДДС издаването на книги и учебници, а в същото време

да не освободим

от ДДС другите

източници на

информация в

съвременния

век например,

електронните

издания,

интернет, телевизионни- и радио услуги? Защо точно книгите? Трети въпрос: защо държавата да не предприеме мерки да стимулира четенето, казано съвсем популистки, по други начини, а не чрез данъчната система? Например да се осигури възможност библиотеките да имат достатъчно издания за желаещите да се образоват, да четат. Те да отидат там и без никаква грижа за това каква е цената на книгата и какво е ДДС-то върху книгата, да се образоват, предлага Имамов. 

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ

Преди да бъде обявено гласуване на спорното предложение, думата отново взема Любен Дилов от ОДС. “Уважаеми колеги, да оставим настрана аргументите за хляба и за книгата и кой е по-голям и да кажем следното нещо. Оценката на Асоциацията на издателите е, че оборотът от български книги е около 60 млн. лв. годишно. Около 20% от него се осъществява от нерегистрирани по ДДС лица. Остават около 48 млн. лв. начислен данък добавена стойност, т.е. внасяният в бюджета ДДС от книги е около 8 млн. лв. Тази сума обаче е завишена и груба, защото има още ред обстоятелства, примерно освободените учебници и по сега действащия закон, които са около 50% от произведените изобщо в страната книги… Практически сумата, която няма да постъпи в бюджета, ако приемем освобождаването на книгите от ДДС, е малко по-малка от 2  млн. лв., по най-груби сметки, по най-завишени. За това става дума, за това спорим, а актът е много голям. Затова ви моля наистина, тук е Медина, тук се скача. Този чл.  42 е изключително важен. Ако успеем да приемем това предложение – нова т. 3, която казва: “освобождава доставката на книги, издадени на територията на страната”, загубата за фиска е много малка, а психологическият и изобщо ефектът, който самите вие като управляващи ще постигнете, е много голям. В смисъл, противното гласуване ви носи една-единствена полза – Съюзът на издателите се закани, че всички, които не са подкрепили освобождаването, ще ги изписват в книгите си за дълъг период от време.

Може би това е

единственият

шанс някои от

хората от

залата да

попаднат в

българска книга

Благодаря ви”, завършва Дилов.

Резултатът от последвалото гласуване според стенограмата показва, че от гласували 92-ма депутати сред тези, които го подкрепят, няма нито един от трите големи парламентарни групи – Коалиция за България, НДСВ и ДПС. 13 гласа “за” идват от групата на ОДС, 5 – от “Атака”, 6 от ДСБ, Български народен съюз дава 2 гласа в подкрепа на предложението и петима независими – също. Така предложението събира 31 гласа “за”. Почти толкова – 30, са гласовете “против” – 18 от БСП, 7 от НДСВ, 2-ма от ДПС и 3-ма независими. Въздържалите се са 31- 21 от БСП, 5-има от НДСВ, 2-ма от ДПС и 3-ма независими.

Следва поискано от Дилов прегласуване, което води до сходен резултат: 110 гласували, 35-има “за”, 43-ма “против”, 32-ма “въздържал се”.

2 милиона лева от облагането на печатни издания с ДДС са влезли в хазната през 2005 година, сочат експертни данни. От хазарт – нула лева.

През 2019 г.

приносът на

печатните

издания за

бюджета е около

10 милиона лева

От ДДС върху игрите на щастието продължават да не влизат приходи в бюджета.

Около 60 млн. лв. годишно са били данъчните постъпления от хазарт в България до 2014 г. , когато се променя режимът за облагането му. Първото предложение за изменение в Закона за хазарта е внесено на 13 ноември 2013 г. и на 19 декември 2013 г. хазартът минава в режим за облагане с такси. Според доклади на Комисията по хазарт те са около 200 млн. лв. за година. 

Прословутата поправка в закона, при която през 2014 г. лотариите не бяха обложени с държавна такса, струва на бюджета с 36 млн. лв. по-малко по сравнение със следващата 2015 г., когато депутатите на ГЕРБ поправиха “недовиждането” на предшествениците си.

От тогава досега у нас, противно на останалите европейски страни, липсват редуцирани ставки на ДДС за продукти от първа необходимост. За българската хазна се оказва, че няма значение дали купуваш яхта, или учебник за детето – върху всичко се начислява 20% данък.

Ето кои бяха против и кои се въздържаха – по азбучен ред:

Александър Радославов, КБ – против

Алиосман Имамов, ДПС – против

Анелия Мингова, НДСВ – против

Антония Първанова, НДСВ – против

Апостол Димитров, КБ – въздържал се

Ариф Агуш, ДПС – въздържал се

Атанас Мерджанов, КБ – въздържал се

Бойко Великов, КБ – против

Борис Николов, КБ – против

Борислав Ралчев, НДСВ – въздържал се

Валентин Милтенов, НДСВ – против

Васил Антонов, КБ – против

Васил Иванов-Лучано, НДСВ – против

Васил Калинов, КБ – против

Венелин Узунов, КБ – против

Весела Драганова, НДСВ – въздържал се

Владимир Кузов, независим – въздържал се

Георги Иванов, БНС – против

Георги Божинов, КБ – против

Димитър Дъбов, КБ – против

Емил Георгиев, КБ – против

Ердин Хаджиев, ДПС – въздържал се

Жори Алексиев, КБ – против

Захари Георгиев, КБ – против

Златко Златев, КБ – против

Иван Даков, КБ – против

Иван Гризанов, КБ – против

Ива Станкова, КБ – против

Иван Илчев, КБ – против

Иглика Иванова, КБ – против

Йовко Йовков, КБ – въздържал се

Иван Иванов, НДСВ – въздържал се

Йордан Цонев, ДПС – против

Йордан Йорданов, КБ – против

Камелия Касабова, НДСВ – въздържал се

Коста Цонев, НДСВ – против

Костадин Кобаков, КБ – против

Костадин Паскалев, КБ – въздържал се

Лютви Местан, ДПС – против

Михаил Миков, КБ – въздържал се

Мария Вълканова, КБ – против

Маруся Любчева, КБ – въздържал се

Мая Манолова, КБ – против

Младен Червеняков, КБ – против

Муса Палев, ДПС – против

Надка Янкова, КБ – против

Надя Кочева, КБ – против

Неджми Али, ДПС – против

Ненко Темелков, КБ – въздържал се

Николай Камов, КБ – против

Нигяр Джафер, ДПС – въздържал се

Надя Антонова, КБ – против

Олег Попов, КБ – въздържал се

Олимпи Кътев, НДСВ – въздържал се

Петър Симеонов, КБ – въздържал се

Пенко Атанасов, КБ – въздържал се

Петър Владимиров, КБ – въздържал се

Петър Кънев, КБ – въздържал се

Петър Мръцков, КБ – въздържал се

Петър Манолов, независим – въздържал се

Пламен Панайотов, НДСВ – против

Пламен Славов, КБ – въздържал се

Пламен Ранчев, КБ – против

Радослав Илиевски, КБ – въздържал се

Ремзи Осман, ДПС – против

Росица Янакиева, КБ – против

Румен Такоров, КБ – въздържал се

Снежана Гроздилова, НДСВ – против

Соломон Паси, НДСВ – въздържал се

Станчо Тодоров, независим – въздържал се

Тодор Кумчев, КБ – въздържал се

Филиз Хюсменова, ДПС – против

Христина Велчева, НДСВ – въздържал се

Яни Янев, НДСВ – въздържал се

Ясен Пенчев, КБ – въздържал се

*Това е списъкът с депутатите, които са се въздържали или са били против при гласуването книгите също да бъдат освободени от ДДС.Споделете текущата публикация:

Коментирай

Ако коментарът ви не е на кирилица няма никакъв смисъл да натискате този бутон!
Не го правете и ако не сте напълно съгласни с тези правила!Реклама

Hot News

Днес ще има променлива облачност, над много райони намаляваща по-често до слънчево. След обяд главно над планините, а вечерта и над западните райони облачността ще е по-често значителна и на отделни […]

 

Новата формация около Кирил Петков и Асен Василев набира 9% подкрепа от гласуващите. ГЕРБ си връща първото място със сериозна преднина […]

 

Бившият министър на икономиката Кирил Петков и бившият министър на финансите Асен Василев в миналото служебно правителство ще обявят официално днес […]

 
 

към началото